מקבץ שיעורים


כאן תופיע הקדמה קצרה על החומר הנלמד-

בלה בלה בלה…

כאן יופיע הסיכום על השיעור-

ונקודות חשובות

ואם יש גם מטלה..

חומרי עזר לשיעור יופיעו בלשונית זו.