שיעור 18 – כלי הציפורן


לפני שנתחיל את מהלך ציור דגם
נכיר את כלי הציפורן – Pen tool

סוגי כלי הציפורן-
1. ציפורן Pen tool: מיועדת לציור
2. ציפורן+ : להוספת נקודות על קו
3. ציפורן- : להורדת נקודות
4. ציפורן הפוכה: להוצאת מוטות עיצוב לקו ישר.