שיעור 1 – הגדרות מסמך


נתחיל להכיר את ממשק התוכנה

נגדיר הגדרות חשובות בפתיחה ונלמד איך לשמור את העבודות.

הגדרות ראשוניות: print / A4 / ס”מ / CMYK
קיצורי מקלדת

פתיחת קובץ חדש- ctl+n
פתיחת קובץ קיים: ctl+o
שמירה תוך כדי עבודה: ctl+s