שיעור 49 – ציור על דמות או תמונה לא ישרה

לעיתים נרצה לצייר על תמונה שהדמות בה לא עומדת בקו ישר או בפרופיל

השיעור נראה איך נפתור בעיה כזו.

קדימה–